7. Transferul căldurii

A7.1: Mecanismele transferului de căldură

  • Studiaţi materialul de facilitare a învăţării L7.MFI
  • Identificaţi resurse bibliografice
  • Sintetizaţi informaţiile obţinute independent dintr-o varietate de surse şi completaţi fişa de lucru L7.A1-FL

A7.2: Activitate experimentală


A7.3: Autoevaluarea activităţii de grup

  • Completaţi lista de autoevaluare a colaborării L7.A3-AC

A7.4: Reflecţii asupra propriei învăţări

  • Notaţi realizările personale L7.A4-JR

Inapoi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License