5.1. Forme de energie mecanica

Energia este o mărime ce caracterizează starea fizică a unui sistem. Orice modificare de stare va duce la modificarea energiei sale.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License