Structura substanţei
  • Problema structurii corpurilor l-a preocupat pe om din cele mai vechi timpuri. În antichitate, Leucip şi Democrit (filosofi, adepți ai curentului materialist grec) au formulat concepția atomistă despre substanțe. Ei considerau că substanța are o structură granulară, discretă, particulele constituente fiind indivizibile și eterne. Această concepție a dominat filosofia materialistă timp de mai multe secole.
  • La începutul secolului al XIX-lea au fost puse bazele atomismului științific, teorie științifică ce considera că materia este alcătuită din atomi și molecule. John Dalton (foto) a contribuit la dezvoltarea concepției atomiste formulând legea proporțiilor multiple: când două elemente pot forma mai mulți compuși, atunci cantitățile dintr-un element care se combină cu una și aceeași cantitate din celălalt element se află într-un raport de numere întregi şi mici.
John-Dalton-02-600x796.jpg
  • În 1811 Amedeo Avogadro a formulat o idee nouă conform căreia atomii elementelor simple se pot uni între ei formând molecule. El a formulat legea care îi poartă numele: volume egale de gaze diferite, aflate în aceleași condiții de temperatură și presiune, au același număr de molecule.
  • Prin completarea ipotezei atomiste a lui Dalton de către Avogadro a fost conturată concepția structurii discontinue a substanței, ai cărei constituenți de bază sunt atomul şi molecula. Dezvoltarea ulterioară a fizicii a confirmat această ipoteză, demonstrând că ea reflectă realitatea fizică: substanțele sunt alcătuite din atomi şi molecule, aflate într-o mișcare permanentă, dezordonată.

Se numește fenomen termic orice fenomen fizic legat de mișcarea permanentă, complet dezordonată şi dependentă de temperatură, care se manifestă la nivel molecular.

  • Fenomenele termice sunt studiate cu ajutorul termodinamicii şi al teoriei cinetico-moleculare.

Termodinamica studiază fenomenele termice fără a ține seama de structura microscopică (moleculară) a corpurilor, ci luând în considerare proprietățile macroscopice ale corpurilor.
Teoria cinetico-moleculară studiază proprietățile şi comportarea corpurilor pe baza mișcării şi a interacțiunilor dintre molecule folosind o ipoteză cu privire la structura intimă a corpurilor şi anume: se consideră că orice corp macroscopic este format dintr-un număr foarte mare de atomi sau molecule, iar mișcarea acestora se supune legilor mecanicii clasice.

Material de facilitare a învățării - Structura substanței

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License