L5. Sistem termodinamic. Starea sistemului termodinamic. Transformare de stare

A5.1: Autoevaluare (Noţiuni termodinamice de bază)

 • Completaţi: testul de autoevaluare L5.A1-TA
 • Evaluaţi: propriile răspunsuri

A5.2: Sistem termodinamic. Stare. Proces

 • Studiaţi materialul de facilitare a învăţării L5.MFI
 • Identificaţi resurse bibliografice.
 • Sintetizaţi informaţiile obţinute independent dintr-o varietate de surse şi completaţi fişa de lucru L5.A2-FL, îndeplinind cerinţele:
  • Definiţi: sistemul termodinamic, parametrii de stare, gradele de libertate, starea sistemului termodinamic, procesul termodinamic, echilibrul termodinamic
  • Clasificaţi sistemele termodinamice în funcţie de interacţiunea şi schimbul de substanţă cu mediul exterior
  • Definiţi şi clasificaţi procesele termodinamice
  • Reprezentaţi grafic procesele cvasistatice în coordonate Clapeyron

A5.3: Aplicaţii

 • Examinaţi şi clasificaţi sistemele termodinamice din imagine

A5.4: Reflecţii asupra propriei învăţări

 • Notaţi realizările personale L5.A4-JR

Inapoi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License