Reflexia luminii

Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care provine, atunci când întâlnește suprafața de separație cu un alt mediu.

reflexia.jpg

Legile reflexiei

  1. Raza incidentă (SI), raza reflectată (IR) și normala în punctul de incidență (NI) sunt coplanare.
  2. Unghiul de incidență (i) este egal cu unghiul de reflexie (r).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License