Recapitulare
 • Mişcare şi repaus
  • Mecanica
  • Cinematica
  • Dinamica
  • Statica
  • Mişcare mecanică
  • Repaus
  • Punct material
  • Mobil
  • Sistem de referinţă
  • Traiectorie
  • Vector de poziţie
  • Vector deplasare
  • Lege de mişcare
  • Viteza
  • Acceleraţia
 • Mişcarea rectilinie uniformă
  • legea mişcării
 • Mişcarea rectilinie uniform variată
  • legea mişcării
  • legea vitezei
  • formula lui Galilei
 • Mişcarea circulară uniformă
  • Mărimi caracteristice
  • Viteza şi acceleraţia

*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License