Recapitulare 2

1. Sarcina electrică
2. Intensitatea curentului electric
3. Tensiunea electrică
4. Rezistenţa electrică
5. legea lui Ohm
6. Reţele electrice
7. Legile lui Kirchhoff
8. Gruparea rezistoarelor
9. Gruparea generatoarelor
10. Energia electrică
11. legea lui Joule
12. Puterea electrică
13. Condensatoare electrice
14. Efectele curentului electric

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License