Introducere

Descărcare: Norme de protecție a muncii


PROTECŢIA MUNCII ÎN LABORATORUL DE FIZICĂ

Munca în laborator este cheia progresului în domeniul ştiinţei. Prin urmare, munca de laborator sistematică şi prudentă este o parte esenţială a oricărui program ştiinţific. În laboratorul de fizică veţi pune în practică proceduri de laborator fundamentale şi tehnici experimentale pe care fizicienii le utilizează pentru a dobândi noi cunoştinţe.
Nici o activitate umană nu se poate face complet fără risc. Echipamentele şi aparatele pe care le veţi folosi implică variate măsuri de siguranţă. Profesorul vă va îndruma în mod corespunzător, în ceea ce priveşte utilizarea echipamentelor şi efectuarea experimentelor, dar trebuie să vă asumaţi responsabilitatea în acest proces. Cu implicarea activă a elevului şi a profesorului, riscurile pot fi minime, astfel încât lucrul în laboratorul de fizică să poată fi un proces sigur şi plăcut de descoperire.

REGULI DE SIGURANŢĂ ÎN LABORATORUL DE FIZICĂ

1. Îmbrăcămintea personală trebuie să fie adecvată pentru munca de laborator

Pe parcursul activităţilor de laborator evitaţi să purtaţi coliere lungi, brăţări şi bijuterii voluminoase. Vaporii chimici pot reacţiona cu unele bijuterii şi le pot deteriora.
Părul lung trebuie să fie legat la spate, iar nasturii de la mâneci, încheiaţi.
Evitaţi să purtaţi haine largi pe corp. Îmbrăcămintea din bumbac este de preferat celei din lână, nailon sau poliester.
Purtaţi pantofi care să vă protejeze picioarele de scurgerile unor substanţe chimice.

2. NU lucraţi niciodată singur în laborator

Lucraţi în laborator numai sub supravegherea profesorului. Nu lăsaţi echipamentele nesupra-vegheate în timpul funcţionării.

3. Păstraţi ordinea şi curăţenia în zona de lucru

Pentru asigurarea condiţiilor de igienă a muncii se va păstra curăţenia la locul de muncă, iar la începutul şi sfârşitul orei de laborator se va aerisi bine laboratorul.
De pe locul unde se desfăşoară experimentele se vor îndepărta obiectele care nu sunt necesare. Numai cărţile şi caietele necesare experimentului sunt permise în laborator. Păstraţi alte cărţi, rucsacuri şi articole similare în sala de clasă sau în zona de depozitare desemnată.
Faceţi ordine în timpul lucrului în laborator, aranjaţi aparatele şi raportaţi orice produs deteriorat sau care lipseşte.
Pentru a putea urmări uşor sau verifica schemele de montaj electrice, se recomandă ca toate elementele din montaj să fie aşezate într-o ordine corespunzătoare spre a avea acces la nevoie (de exemplu: acces la manipularea întrerupătoarelor, acces la manipularea şi citirea instrumentelor electrice şi electronice).
Se va evita pe cât posibil încrucişarea dezordonată a firelor de legătură.
Nu se recomandă legături improvizate.

4. Pregătiţi activitatea de laborator citind, în primul rând, regulile de protecţie a muncii

Citiţi fişa activităţii experimentale înainte de intrarea în laborator. Dacă nu sunteţi sigur de ceva, cereţi explicaţii profesorului.

5. Fiţi atenţi la simbolurile de siguranţă şi avertismentele din fişa activităţii experimentale şi caietul de notiţe, postate în laborator, sau la avertismentele verbale ale profesorului.

Ele sunt oferite pentru siguranţa voastră.

6. Cunoaşteţi procedurile adecvate în caz de incendiu, localizarea ieşirilor de incendiu şi a echipamentelor de urgenţă

Asiguraţi-vă că ştiţi procedurile de urmat în cazul unui incendiu sau a unei situaţii de urgenţă.

7. Raportaţi profesorului toate accidentele, imediat, chiar dacă sunt minore.

Dacă aveţi o durere de cap, vă doare stomacul sau sunteţi ameţit, anunţaţi imediat profesorul.

8. Raportaţi profesorului scurgerile de substanţe chimice, imediat

Anunţaţi profesorul, înainte de a încerca să curăţaţi substanţele respective. Profesorul vă va spune dacă este sigur pentru voi să faceţi acest lucru; dacă nu, profesorul va şti cum trebuie curăţat, în condiţii de siguranţă, locul respectiv.

9. Experimentele de laborator trebuie să fie aprobate de către profesor înainte de a fi încercate de către elev

NU efectuaţi experimente neautorizate de către profesor şi nu schimbaţi destinaţia materialelor sau echipamentelor. Folosiţi numai materialele şi echipamentele enumerate în lista de echipamente din fişa de activitate sau autorizate de către profesor.
Urmaţi etapele specificate în fişa de lucru sau descrise în manual şi aprobate de către profesor.

10. Lucraţi cu atenţie

Aveţi grijă de cei din jurul vostru sau de echipamente atunci când se efectuează un experiment. Dacă nu sunteţi sigur cum se procedează, întrebaţi profesorul.

11. Amuzamentul în laborator este foarte periculos

Echipamentele şi aparatura de laborator nu sunt jucării; nu vă jucaţi niciodată în laborator sau nu folosiţi timpul utilizării laboratorului sau echipamentele pentru altceva decât scopul propus.

12. Alimentele, băuturile şi guma de mestecat nu sunt permise în laborator

13. Nu gustaţi niciodată substanţele chimice.

Nu atingeţi substanţele chimice şi nu le permiteţi să intre în contact cu pielea voastră.

14. Manifestaţi extremă prudenţă atunci când lucraţi cu plite sau alte dispozitive de încălzire

Ţineţi capul, mâinile, părul şi îmbrăcămintea departe de flacără sau zonele încinse.
Închideţi dispozitivele de încălzire atunci când nu sunt folosite. Ţineţi minte că metalele aflate în contact cu suprafeţele încălzite vor deveni fierbinţi prin conducţie.
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de încălzire şi arzătoarele de gaz sunt închise înainte de a pleca din laborator.
Nu lăsaţi niciodată o plită electrică sau alt dispozitiv de încălzire nesupravegheat atunci când este în uz. Ţineţi minte că nu toate articolele din metal, ceramică, sticlă par fierbinţi atunci când sunt.
Permiteţi tuturor elementelor să se răcească înainte de depozitare.

15. Manifestaţi prudenţă atunci când lucraţi cu echipamente electrice

Nu utilizaţi echipamente electrice cu fire răsucite sau neizolate.
Asiguraţi-vă că aveţi mâinile uscate înainte de a utiliza echipamentele electrice.

16. Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun la încheierea fiecărei activităţi de laborator.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License