Principiile mecanicii newtoniene

Principiul I (Principiul inerției)

Un corp îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă atâta timp cât asupra lui nu acţionează un alt corp care să-i modifice această stare.

Principiul III (Principiul acţiunii şi reacţiunii)

Dacă un corp acţionează asupra unui alt corp cu o forţă (numită acţiune) atunci şi cel de-al doilea corp acţionează asupra primului cu o forţă egală în modul şi de sens contrar (numită reacţiune).

Observații

  1. Forţele apar întotdeauna perechi: acţiune şi reacţiune.
  2. Acţiunea şi reacţiunea acţionează asupra unor corpuri diferite, sunt egale ca mărime şi au sens opus.

Tipuri de forțe

  1. Forţa de greutate G este forţa de interacţiune dintre un corp şi Pământ.

Mărimea ei este G = mg , unde

  • m este masa corpului
  • g este acceleraţia gravitaţională în acel punct (g = 9.81 m/s2 pentru un corp aflat la nivelul mării pe paralela 45.).

Orientare: spre centrul Pământului

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License