Prezentarea metodei proiectului

Învăţarea pe bază de proiecte este un model de instruire care îi implică pe elevi în activităţi de investigare a unor probleme captivante.

Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări esenţiale ce nu pot primi răspunsuri prin învăţarea bazată pe memorare. Aceste întrebări leagă gândirea de nivel superior a elevilor cu viaţa de fiecare zi.

Proiectele nu reprezintă abateri de la programa şcolară sau activităţi suplimentare. Pe parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de învăţare.

Pentru a sprijini învăţarea este utilizată tehnologia. Mijloacele multimedia utilizate în cadrul proiectelor sunt benefice deoarece informaţia prezentată virtual este mai uşor de interpretat, analizat şi reţinut.

Învăţarea pe bază de proiecte are drept rezultat demonstrarea cunoştinţelor şi abilităţilor acestora prin obţinerea unor produse care sunt publicate, prezentate sau afişate.

Elevii îşi asumă uneori roluri din viaţa reală. Astfel, ei îşi dezvoltă abilităţi de comunicare şi colaborare, învăţă să ia decizii şi să rezolve în echipă probleme complexe, deprind tehnici de auto-formare aflând cum pot să înveţe mai uşor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License