pregatire Procopiu

II.7.34
Prin încălzire, temperatura absolută a aerului din camera mingii creşte cu 10%, iar volumul ei cu 10%. Cu câte procente creşte presiunea?
Rezolvare: II.7.34
II.7.35
Într-un balon se află m = 2kg de gaz la T1 = 270K. Care este cantitatea de gaz ce trebuie să iasă din vas pentru ca presiunea gazului să rămână neschimbată la T2 = 300K?
Rezolvare: II.7.35
II.7.36
O bulă de aer urcă de la adâncimea de 130m unde temperatura este de 7oC până la suprafaţa apei unde temperatura are valoarea de 27oC, iar presiunea atmosferică este de 105Pa. De câte ori se modifică volumul bulei dacă se neglijează variaţia densităţii cu temperatura şi se consideră g = 10N/kg?
Rezolvare: II.7.36
II.7.38
În două vase de volume egale se află heliu, respectiv argon, la aceeaşi temperatură. Cu cât este egal raportul presiunilor dacă masele celor două gaze sunt egale?
Rezolvare: II.7.38
II.7.43
Determinaţi volumul ocupat de un amestec format din 2,8kg azot molecular şi 3,2kg oxigen molecular, la t = 17oC şi p = 0,4MPa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License