L1. Organizarea activităţii

A1.1: Prezentarea metodei proiectului

 • Vizualizaţi pliantul de prezentare a metodei proiectului [L1.A1-PL]
 • Discutaţi etapele realizării proiectului, despre așteptările şi temerile legate de proiect

A1.2: Formularea întrebării esenţiale şi a întrebărilor unităţii de învăţare

 • Argumentaţi importanţa studierii fenomenelor termice [L1.A2]

A1.3: Identificarea nevoilor de învățare privind utilizarea tehnologiei

 • Completaţi lista de verificare a abilităţilor de utilizare a resurselor tehnologice [L1.A3-APC]

A1.4: Utilizarea sigură şi responsabilă a Internetului

 • Discutaţi despre responsabilitatea în utilizarea Internetului
 • Completaţi contractul pentru siguranţa online [L1.A4-CE]

A1.5: Activitatea de grup

 • Examinaţi reguli de lucru în echipă [L1.A5-RL]
 • Stabiliţi regulile clasei

A1.6: Protecţia muncii în laboratorul de fizică

 • Revedeţi normele de protecţie a muncii în laboratorul de fizică L1.A6-PM
 • Semnaţi procesul verbal de instruire

A1.7: Stilurile de învăţare

 • Completaţi chestionarul pentru identificarea stilurilor de învăţare [L1.A7-SI]

A1.8: Reflecţii asupra propriei învăţări

 • Notaţi realizările personale [L1.A8-JR]

Inapoi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License