L4. Marimi legate de structura discreta a substantei

A4.1: Mărimi legate de structura discretă a substanţei

 • Studiaţi materialul de facilitare a învăţării [L4.MFI].
 • Identificaţi resurse bibliografice.
 • Sintetizaţi informaţiile [L4.A1-FL] obţinute independent dintr-o varietate de surse şi îndepliniţi cerinţele:
  • Definiţi mărimile caracteristice structurii discrete a substanţei: unitatea atomică de masă, masa atomică relativă, masa moleculară relativă, molul, masa molară, constanta lui Avogadro şi volumul molar.
  • Precizaţi unităţile de măsură ale mărimilor fizice definite.
  • Stabiliţi relaţiile matematice dintre masa molară, constanta lui Avogadro şi volumul molar. Precizaţi semnificaţia mărimilor care intervin în aceste relaţii.

A4.2: Aplicaţi relaţiile matematice stabilite anterior în rezolvarea unor probleme simple

 • Rezolvaţi problemele din fişa de lucru [L4.A2-FL]

A4.3: Reflecţii asupra propriei învăţări

 • Notaţi realizările personale [L4.A3-JR]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License