6. Lucrul mecanic. Caldura. Energia interna

A6.1: Lucrul mecanic, energia internă şi căldura în termodinamică

 • Studiaţi materialul de facilitare a învăţării [L6.MFI]
 • Identificaţi resurse bibliografice
 • Completaţi fişa de lucru [L6.A1-FL]. Formulaţi răspunsurile la următoarele întrebări de conţinut şi îndepliniţi cerinţele:
  • Definiţi parametrii de stare
  • Definiţi lucrul mecanic
  • Cum poate fi interpretat geometric lucrul mecanic?
  • Definiţi energia internă a sistemului termodinamic
  • Definiţi căldura
  • Precizaţi unităţile de măsură (în SI) ale mărimilor fizice definite
  • Definiţi procesul adiabatic
  • Care sunt convenţiile de semn pentru lucrul mecanic şi căldură?
  • Explicaţi diferenţa dintre mărimile de proces şi mărimile de stare. Exemplificaţi!

A6.2: Aplicaţii

 • Aplicaţi relaţiile matematice stabilite anterior în rezolvarea unor probleme simple [L6.A2-FL]

A6.3: Reflecţii asupra propriei învăţări

 • Notaţi realizările personale L6.A3-JR

Inapoi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License