L2. Introducere in studiul fenomenelor termice

A2.1: Evaluarea iniţială

 • Completaţi: testul iniţial de evaluare [L2.A1-TI]
 • Verificaţi: corectitudinea completării testului

A2.2: Stabilirea grupelor şi a sarcinilor de lucru

 • Formaţi: şase grupe (eterogene) de lucru [L2.A2]
 • Discutaţi: sarcinile ce trebuie îndeplinite pe grupe de elevi
 • Stabiliţi: atribuţiile fiecărui membru al grupei

A2.3: Introducere în studiul unităţii de învăţare

 • Amintiţi-vă: noţiuni legate de fenomenele termice
 • Completaţi: diagrama KWL [L2.A3-KWL]
 • Discutaţi: obiectivele de referinţă ale unităţii de învăţare

A2.4: Învăţarea prin colaborare pe Internet

 • Identificaţi: instrumente de comunicare şi colaborare bazate pe Internet
 • Discutaţi: despre neticheta
 • Creaţi: conturi de acces pe Gmail și pe wiki [L2.A4]

A2.5: Legea drepturilor de autor

 • Discutaţi: despre legea drepturilor de autor [L2.A5-DA]

A2.6: Autoevaluare (Norme de protecţie a muncii)

 • Completaţi: testul de autoevaluare [L2.A6-TA]
 • Evaluaţi: propriile răspunsuri

A2.7: Autoevaluarea activităţii de grup

 • Completaţi lista de autoevaluare a colaborării [L2.A7-AC]

A2.8: Reflecţii asupra propriei învăţări

 • Notaţi: realizările personale [L2.A8-JR]

Inapoi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License