Introducere în optica geometrică

Optica geometrică este domeniul fizicii care studiază legile de propagare a luminii în medii transparente, pe baza conceptului de rază de lumină.
Raza de lumină este linia imaginară care descrie direcția de propagare a luminii.
Un grup de raze de lumină formează un fascicul de lumină.
Fasciculul de lumină poate fi:

  • convergent;
  • divergent;
  • paralel.
fascicul.jpg
Principiile opticii geometrice
  • Principiul propagării rectilinii a luminii: într-un mediu omogen şi izotrop lumina se propagă în linie dreaptă până la întâlnirea unui obstacol sau a unui alt mediu.
  • Principiul independenţei propagării razelor luminoase: razele luminoase necoerente care se întâlnesc într-un punct nu se influențează reciproc, păstrându-şi fiecare direcţia iniţială de propagare.
  • Principiul reversibilităţii drumului razelor: O rază de lumină care parcurge un sistem optic într-un sens, va parcurge sistemul pe acelaşi drum optic dacă este dirijată în sens invers.
  • Principiul lui Fermat: Drumul optic parcurs de o rază luminoasă între două puncte este un extremum în raport cu oricare alt drum posibil între acele puncte. Acest extrem este un minim.
  • Teorema Malus – Dupin: Dacă din mediul obiect (aflat înaintea sistemului optic) porneşte un fascicul de raze normale la suprafaţa echifază Σ, după parcurgerea sistemului optic (prin reflexii şi refracţii), razele din fascicolul emergent sunt normale la suprafaţa echifază imagine Σ’. Drumurile optice pentru fiecare rază dintre cele două suprafeţe echifază sunt egale.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License