Forme de energie mecanica

Energia este o mărime ce caracterizează starea fizică a unui sistem. Orice modificare de stare a sistemului va duce la modificarea energiei sale.
Spunem că un corp posedă energie mecanică dacă el este capabil să efectueze lucru mecanic, în urma unui proces de modificare a stării sale în raport cu un S.R.
en_mec2m.jpg
inapoi la 5.1. Teorema variatiei energiei cinetice

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License