Curentul alternativ

Curent alternativ

Grafice curent alternativ

Grupa 1
Curent alternativ -noţiuni introductive
Valoarea medie a intensităţii şi tensiunii curentului alternativ
Valoarea efectivă a curentului şi tensiunii curentului alternativ

Grupa 2
Metoda fazorilor
Circuit cu rezistor în curent alternativ

Grupa 3
Circuit serie cu inductor

Grupa 4
Circuit serie cu condensator

Grupa 5
Circuit RLC serie

Grupa 6
Circuit RLC paralel

Grupa 7
Rezonanţa circuitului serie

Grupa 8
Puterea şi energia curentului alternativ

Grupa 9
Transformatorul

Grupa 10
Motoare electrice

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License