Competente necesare in secolul XXI
  • Responsabilitate şi capacitate de adaptare
  • Competenţe de comunicare
  • Creativitate şi curiozitate intelectuală
  • Gândire critică şi gândire sistemică
  • Informaţii şi abilităţi media
  • Capacităţi de colaborare şi interpersonale
  • Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor
  • Auto-formare
  • Responsabilitate socială
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License