Coeficienţi calorici

Mărimile ce stabilesc o legătură cantitativă intre căldura (Q) primită sau cedată de un corp și variația temperaturii sale (∆T) se numesc coeficienți calorici.

Pentru măsurarea căldurii Q se folosește în mod curent pe lângă unitatea de masură din Sistemul International - J (Joule), o unitate tolerată - caloria (cal) sau un multiplu al ei kilocaloria (kcal).
Se constată experimental că pentru a încălzi un corp cu ∆T grade este necesar să transmitem corpului căldura Q.

Se numește capacitate calorică și se notează cu C mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară pentru a varia temperatura unui corp cu un grad.

(1)
\begin{align} C=\frac{Q}{\Delta T} \end{align}
(2)
\begin{align} \left [ C \right ]_{SI} = \frac{J}{K} \end{align}

Se numește căldura specifică și se notează cu c, mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară pentru a varia temperatura unității de masă dintr-un corp cu un grad.

(3)
\begin{align} c=\frac{1}{m}\cdot \frac{Q}{\Delta T} \end{align}
(4)
\begin{align} \left [c \right ]_{SI}=\frac{1}{\left [m \right ]_{SI}}\cdot \frac{\left [Q \right ]_{SI}}{\left [\Delta T \right ]_{SI}}=\frac{J}{kg\cdot K} \end{align}

Între capacitatea calorică și căldura specifică se stabilește relația:

C=mc

Se numește căldură molară mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară pentru a varia temperatura unui mol dintr-o substanță cu un grad.

(5)
\begin{align} C_{\mu}=\frac{1}{\nu}\cdot \frac{Q}{\Delta T} \end{align}
(6)
\begin{align} \left [C_{\mu} \right ]_{SI}=\frac{1}{\left [\nu \right ]_{SI}}\cdot \frac{\left [Q \right ]_{SI}}{\left [\Delta T \right ]_{SI}}=\frac{J}{mol\cdot K} \end{align}

Între căldura molară și căldura specifică se stabilește relația:

Cμ=μc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License