Calorimetrie

Calorimetria se ocupă cu măsurarea coeficienților calorici și a căldurii transferate între corpuri. La baza acestor măsurători stau următoarele consecințe ale echilibrului termic și principiului I:

  • Într-un sistem izolat, format din corpuri cu temperaturi diferite, aflate în contact, după un anumit interval de timp, toate corpurile ajung la aceeași temperatură - spunem că s-a realizat echilibrul termic. Corpurile mai calde cedează căldură, iar cele mai reci primesc caidură.
  • Căldura primită de un corp pentru a-și mari temperatură cu un număr de grade este egală cu căldura cedată de același corp pentru a se răci cu același număr de grade.
  • Căldura ce trebuie dată unui corp ca să se topească este egală cu aceea pe care o restituie corpul ca să se solidifice.
  • Fie două corpuri situate într-o incintă adiabatică. Admitem că pentru început temperatura unuia este mai mare decât a celuilalt. Acestea fiind puse în contact, se va produce un transfer de căldură de la sistemul mai cald la cel mai rece. Căldura Q1 cedată de corpul mai cald este egală cu căldura Q2 primită de cel mai rece.

Ecuația calorimetrică: $|Q_1 |=Q_2$
Calorimetrul este un dispozitiv de laborator folosit pentru măsurarea schimburilor de căldură între corpuri.
Schema calorimetrului

calorimetru3.jpg

1, 2 - vase metalice
3 - suport izolator
4 - agitator
5 - termometru
6 - agent de schimb

Inapoi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License