L3. Structura substantei. Agitatia termica

A3.1: Autoevaluare (Legea dreptului de autor)

 • Completaţi testul de autoevaluare L3.A1-TA
 • Verificaţi corectitudinea completării testului
 • Evaluaţi: propriile răspunsuri

A3.2: Metode de studiu ale fenomenelor termice

 • Studiaţi materialul de facilitare a învăţării L3.MFI
 • Identificaţi resurse bibliografice
 • Completaţi fişa de lucru. Formulaţi răspunsurile la următoarele întrebări de conţinut şi îndepliniţi cerinţele:
  • Ce sunt fenomenele termice?
  • Care sunt metodele de studiu ale fenomenelor termice?
  • Comparaţi metodele de studiu ale fenomenelor termice.
  • Identificaţi modelele structurale folosite pentru studiul corpurilor macroscopice, aflate în diferite stări de agregare.
  • Prezentaţi caracteristicile modelelor structurale.
  • Identificaţi caracteristicile gazului ideal.
  • Comparaţi caracteristicile gazului ideal cu cele ale gazului real.
  • Stabiliţi condiţiile de aplicabilitate ale modelului gazului ideal în studiul gazelor reale. L3.A2-FL
 • Realizaţi, în cadrul grupei, o prezentare PowerPoint cu tema „Modelul gazului ideal”. Studiaţi Grila de evaluare a prezentării [grila_evaluare_pp]

A3.3: Caracteristicile difuziei

 • Studiaţi materialul de facilitare a învăţării L3.MFI
 • Identificaţi resurse bibliografice
 • Completaţi fişa de lucru; formulaţi răspunsurile la întrebările de conţinut şi îndepliniţi cerinţele următoare:
  • Ce este difuzia?
  • Care sunt caracteristicile difuziei?
  • Verificaţi printr-un experiment următoarea ipoteză: difuzia se realizează mai rapid când temperatura creşte [L3.A3-FAE]

A3.4: Caracteristicile mişcării de agitaţie termică

 • Studiaţi materialul de facilitare a învăţării L3.MFI
 • Identificaţi alte resurse bibliografice
 • Completaţi fişa de lucru; formulaţi răspunsurile la întrebările de conţinut şi îndepliniţi cerinţele următoare:
  • Ce este agitaţia termică?
  • Care sunt caracteristicile mişcării de agitaţie termică?
  • Identificaţi dovezile experimentale ale mişcării de agitaţie termică

A3.5: Autoevaluarea activităţii de grup

 • Completaţi lista de autoevaluare a colaborării [L3.A5-AC]

A3.6: Reflecţii asupra propriei învăţări

 • Notaţi: realizările personale [L3.A6-JR]

Inapoi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License