Invăţarea bazată pe proiecte

Învățarea pe bază de proiecte este un model de instruire care îi implică pe elevi în activități de investigare a unor probleme captivante şi are drept rezultat demonstrarea cunoștințelor și abilităților acestora prin obținerea unor produse care sunt publicate, prezentate sau afișate.

Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări esentiale ce nu pot primi răspunsuri prin învăţarea bazată pe memorare. Aceste întrebări leagă obiectivele operaţionale și gândirea de nivel superior a elevilor cu viaţa de fiecare zi. Elevii își asumă uneori roluri din viaţa reală și trebuie să îndeplinească sarcini pline de semnificaţie.

Proiectele angajează elevii în roluri active, cum ar fi:

 • rezolvarea problemelor;
 • luarea deciziilor;
 • investigarea;
 • documentarea.

Proiectele nu reprezintă abateri de la programa școlară sau activităţi suplimentare. Pe parcursul desfăşurării proiectului, sunt incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de învăţare. Pentru a sprijini invatarea este utilizata tehnologia.

Lucrând la proiecte, elevii își dezvoltă competenţele necesare în secolul XXI:

 • responsabilitate şi capacitate de adaptare;
 • competenţe de comunicare;
 • creativitate şi curiozitate intelectuală;
 • gândire critică şi gândire sistemică;
 • abilităţi media;
 • capacităţi de colaborare şi interpersonale;
 • identificare, formulare şi soluţionare a problemelor;
 • auto-formare;
 • responsabilitate socială.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License